Om Oss

New Life – en församling som älskar Jesus

Vi är överlåtna att leva ut Jesu liv och kallelse i våra egna liv och i församlingens liv. Vi samlas till gudstjänst varje vecka. Välkommen till oss i New Life Alvik eller till en av våra New Life-församlingar runt om i Stockholmsområdet.

Välkommen!

EN SVENSK FÖRSAMLING med över
50 NATIONALITETER!

Många av våra medlemmar är svenskar, och ändå så representerar New Life över 50 olika nationaliteter från alla världens hörn. Vår gudstjänst hålls på både svenska och engelska. Vi erbjuder dessutom simultantolkning till mongoliska, ryska, polska och andra språk.

EN LIFE GROUP-FÖRSAMLING

Eftersom vi är skapade att leva i gemenskap, så finns Lifegrupperna som en trygg plats att bygga hälsosamma gemenskaper och mogna andligt. Därför har vi Lifegrupper i New Life.

EN FÖRSAMLING MED KOPPLING TILL ANDRA

New Life är anslutet till det svenska samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFK har en karismatisk och baptistisk tradition med rötterna i 1800-talets väckelserörelse i Sverige. Vi arbetar gärna tillsammans med andra kyrkor och organisationer för att betjäna vår stad!

VÅR TRO

Vi tror att evangeliet är Guds goda nyheter för hela världen, och vi är beslutsamma genom hans nåd att lyda Kristi uppdrag att förkunna det för hela mänskligheten och göra alla folk till lärjungar.

Församlingen ansluter sig till Lausannedeklarationens ord om bibeln: ”Vi bekräftar vår tro
på både gamla och nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet, dess fullständighet som Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och praxis”.

Du kan läsa Lusannedeklarationen  genom att klicka på knappen nedan.