Vision, Mission & Mål

Vår vision

Vi ser en växande rörelse av lärjungar och församlingar som förvandlar vår värld genom kraften av hoppet som finns i Jesus Kristus.

Vår Mission

Påverka vår värld med hopp!

Våra mål

att göra lärjungar som gör lärjungar

50 % av New Lifes regelbundna besökare är engagerade i att göra lärjungar till Jesus som leder in andra i lärjungaskap (genom Guds ord, i bön, ledda och utrustade av den Helige Ande, i gemenskap och vittnesbörd).

utveckla ledare som multipliceras

Aktivt och kontinuerligt identifiera, utveckla och tillsätta ledare som identifierar, utvecklar och tillsätter andra ledare i tillräckligt antal för att stödja alla olika verksamheter i församlingen och tillväxten av den tilltänkta rörelsen.

grunda multiplicerande församlingar

Grunda multiplicerande församlingar, etablera en församlingsplanterande rörelse som föder fram och stödjer nya mångkulturella församlingsplanteringar i Stockholm, i de svenska universitetsstäderna, och i andra länder.

Vår vison, mission och våra mål är förankrade i våra värderingar, även kallat ledande principer.

Klicka här för mer info