Bön

"Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse." Kol 4:2”

Du är välkommen att be med oss

Varje Söndag: kl 9-10

Varje Torsdag: gemensam bön kl 19:00

Faste- och bönedagar: den första onsdagen och torsdagen i varje månad