Bön

"Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse." Kol 4:2”

Du är välkommen att be med oss

Varje Söndag: kl 10-11
Varje Torsdag: gemensam bön kl 19:00
Faste- och bönedagar: den första onsdagen och torsdagen i varje månad