att påverka vår värld med hopp

tillsammans kan vi

New Life startade som ett missionsinitiativ med missionärer från 6 länder. Därför är mission en viktig del av församlingens DNA.
Vi vill se Guds rike bryta fram på nya platser och på nya sätt, både i Sverige och i världen. Vi ser detta som en del av vår strävan att förverkliga vårt motto – ” att påverka vår värld med hopp”

Därför går 10 procent av de medel som kommer in till New Life till församlingens missionsprojekt i Sverige och utomlands.

Syftet

Syftet med missions-teamet är att stödja och utrusta aktiva och framtida missionärer, uppmuntra olika initiativ inom mission och att inspirera till engagemang genom personligt stöd, böner, missionsresor etc.

HUR KAN DU VARA MED ?

01.

—personligt engagemang

02.

— bön

03.

—ekonomiska bidrag

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla[a] allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Matteus 28:18-20