Vilka vi är!

"Förenade av vår kärlek till musik och vår kallelse att leda församlingen till innerlig tillbedjan, närma sig Gud med varje ton och text."


I tillbedjan finner vi oss förlorade i Hans kärlek och funna i Hans närvaro.

Här möter kärlek till Gud kärlek till varandra, skapar en atmosfär där den Helige Ande bor och rör sig kraftfullt.

Daniel Ddiba

"Gör allt i Jesu Herrens namn och tacka Gud Fadern genom honom." (Kolosserbrevet 3:17)

Jasmin

Annika

Andrea

"Tillbedjan förvandlar vanliga stunder till heliga möten."

Emanuel

Rafael

Dilan

"Att knäböja i tillbedjan är att stå högt mot livets utmaningar."

Andreas

Sebastian

Allan

"Att lyfta händerna i tillbedjan handlar om att höja vår kapitulation, våra bördor och vår lovsång upp till himlen."

Rosie

Flavio

Louise

"Vårt uppdrag är att skapa en atmosfär där Guds närvaro känns och hans namn lyfts högt genom lovsånger."

Daniel P.