Om Oss

New Life – en församling som älskar Jesus
Vi är överlåtna att leva ut Jesu liv och kallelse i våra egna liv och i församlingens liv. Vi samlas till gudstjänst varje vecka. Välkommen till oss i New Life Alvik eller till av våra New Life församling runt om i Stockholmsområdet.

Välkommen att komma till oss i Alvik.

EN SVENSK FÖRSAMLING med över
50 NATIONALITETER!

Många av våra medlemmar är svenskar, och ändå så representerar New Life över 50 olika nationaliteter från alla världens hörn. Vår gudstjänst hålls på både svenska och engelska. Vi erbjuder dessutom simultantolkning till mongoliska, ryska, polska och andra språk.

EN LIFE GROUP-FÖRSAMLING

Eftersom vi är skapade att leva i gemenskap, så finns Lifegrupperna som en trygg plats att bygga hälsosamma gemenskaper och mogna andligt. Därför har vi Lifegrupper i New Life.

EN FÖRSAMLING MED KOPPLING TILL ANDRA

New Life är anslutet till det svenska samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK). EFK har en karismatisk och baptistisk tradition med rötterna i 1800-talets väckelserörelse i Sverige. Vi arbetar gärna tillsammans med andra kyrkor och organisationer för att betjäna vår stad!

VÅR TRO

Vi tror att evangeliet är Guds goda nyheter för hela världen, och vi är beslutsamma genom hans nåd att lyda Kristi uppdrag att förkunna det för hela mänskligheten och göra lärjungar för alla nationer.

Vi önskar därför att bekräfta vår tro och vår beslutsamhet och att offentliggöra vårt förbund. Du kan läsa om vårt förbund genom att klicka på knappen nedan.