Worship Services on Sundays at 10 am

 

Click to Subscribe

Romans chapter 8

Bible Version
Book
Chapter
1Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
2Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.
3Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden.
4Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.
5De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.
6Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.
7Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.
8De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.
9Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.
10Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull.
11Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.
12Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet.
13Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva.
14Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.
15Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!"
16Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
17Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.
18Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.
19Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras.
20Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om
21att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.
22Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas.
23Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.
24Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser?
25Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.
26Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord,
27och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.
28Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.
29Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.
30Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.
31Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
32Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?
33Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.
34Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.
35Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?
36Det står ju skrivet:För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.
37Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
38Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter,
39höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.